top of page

Wat is DevOps? Een simpele uitleg

DevOps hoor je steeds vaker voorbij komen, zowel in de IT als in de Non-it. DevOps doorbreekt het silo werken en denken. Hierdoor lever je sneller waarde, ben je voorspelbaarder en betrouwbaarder. DevOps is een mindset, een cultuur met een aantal principes en ‘technische’ rituelen. Je brengt de run (operations) en de change (development) bij elkaar waardoor je in een continue stroom waarde levert aan klanten. In deze blog lees je wat DevOps is, welke problemen DevOps oplost, de voordelen van DevOps en hoe je start met DevOps.

Welke problemen lost Devops op?

Het komt in veel organisaties voor dat Development (run) en Operations (change) tegengestelde belangen hebben waardoor de samenwerking onderling stroef verloopt. Waar bijvoorbeeld de run stabiliteit wil creëren door het tempo te verlagen, voeren de business en klanten druk uit om nieuwe diensten en (deel)producten te ontwikkelen. In de IT noemt men dat features. Ook zorgen de vele ontwikkelingen er vaak voor dat de uitrol van een nieuw product of dienst continu wordt doorbroken. DevOps is een oplossing voor dit soort problemen.

Voordelen van DevOps op een rij:

  • Meer tijd om te innoveren

  • Verbeteringen en ontwikkelingen gaan sneller in productie

  • Een continue stroom van oplevering

  • Problemen komen eerder aan het licht

  • Minder verspilling aan overdracht en afhankelijkheden tussen teams

  • Minimaliseer kwaliteit en compliance risico’sWaardestroom denken

Voor het organiseren van DevOps breng je waardestromen in kaart. Je kijkt naar welke waarde je oplevert voor de klant en brengt vervolgens de waardestroom in kaart van trigger tot aan de levering van de dienst of het product. Vervolgens vorm je multidisciplinaire teams die deze waarde van begin tot het eind kunnen leveren. In SAFe® noemt men dit Release Trains.

In deze manier van organiseren komt Development en Operations bij elkaar in een team. Dat zijn DevOps. Soms zie je ook dat de business onderdeel is van het team. Dan spreek je van BizDevOps.

Het denken en organiseren in waardestromen zorgt voor meer flexibiliteit, wendbaarheid en snelheid. Alle experts die nodig zijn voor het opleveren van een dienst of product zijn met elkaar aligned. Ook zijn de belangen van iedere expertise direct vertegenwoordigd.CALMR aanpak voor DevOps


Er zijn 5 uitgangspunten in DevOps, namelijk: Cultuur, Automatisering, Lean flow, Meten en herstellen (Recovery). Deze vormen samen het woord CALMR.

1. Cultuur

DevOps vraagt om een cultuurverandering. Een cultuur waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zowel voor de run (Operations) als de change (Development). Ook vraagt DevOps om een cultuur van experimenteren, weerbaarheid, snel leren en omgaan met falen. Inzichten, best-practices en tools worden over traditionele silo's van organisaties met elkaar gedeeld.

2. Automatisering

Automatiseer zoveel mogelijk van de operatie zodat je meer tijd hebt voor ontwikkeling en innovatie. In de IT wordt bijvoorbeeld het testen geautomatiseerd en het continu opleveren van features. Je kunt hier als team op sturen door het percentage dat je aan run en change besteedt te meten, hierop doelen te stellen en de voortgang op deze doelen bij te houden. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld 60% van je tijd bezig bent met operationele zaken. Hierdoor blijft 40% over om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Om te blijven overleven is het misschien noodzakelijk 60% van de tijd te besteden aan innovatie. Door het werk transparant te maken door te meten en met behulp van een Kanban, kun je inspecteren en aanpassen om je doel te bereiken.

3. Lean flow

In DevOps waak je ervoor dat je met niet te veel dingen tegelijkertijd bezig bent. Je berekent een WIP limiet, dat staat voor Work In Progress limiet. Dit zijn afspraken over het maximale werk onder handen in een bepaalde processtap. Bijvoorbeeld, er mogen maximaal 4 taken of User Stories in de processtap ‘implementeren’ staan. Zo komen obstakels in het proces snel aan het licht. De teamleden helpen elkaar om zoveel mogelijk flow te creëren in het proces. Met een WIP limiet voorkom je lange wachtrijen of een berg aan taken in een processtap. Het team is verantwoordelijk voor het gehele proces en gaat elkaar helpen wanneer het ergens niet goed doorloopt.

4. Meten

Je meet de belangrijkste zaken zodat je een goede analyse kan maken. Je gebruikt verschillende metric (metingen) voor verschillende stakeholders. Deze informatie maak je transparant voor de teams zodat zij snel kunnen bijsturen. Voorbeelden van metrics: doorlooptijd, tacttijd, medewerkerstevredenheid, kosten, fouten, waarde die is geleverd, velocity (snelheid van de teams), voorraad, continu verbeteren metric en business data.

5. Herstellen

Herstellen gaat over het leren van fouten en het creëren van weerbaarheid in je product of dienst. In DevOps is een omgeving waarin feedforward en constructieve oplossingen worden bedacht essentieel. Je kunt bepaalde technieken gebruiken om na te gaan hoe weerbaar je systeem, product of dienst is. Een voorbeeld die veel in de IT wordt gebruikt is Chaos monkey. In de non-IT kun je ook kijken naar risico’s en scenario’s.

Starten met DevOps

1. Systeemdenken

2. Creëer een cultuur van continu leren en experimenteren

3. Implementeer feedback loops

4. Zorg voor voldoende vertrouwen en communicatie tussen ontwikkeling en operatie.


Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Leading SAFe 5.0 ® training voor het realiseren van SAFE en DevOps in jouw organisatie, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page