top of page

Lerende organisatie ontwikkelen, 4+ adviezen


De interesse in het lerend vermogen van organisaties is groot. Organisaties moeten in staat zijn zichzelf continu opnieuw te blijven uitvinden om waardevol te blijven. Organisaties worden gestuurd door de veranderende markt, veranderende vraag en maatschappelijke uitdagingen. De purpose vormt de motor om te blijven leren. In deze blog lees je wat een lerende organisatie is, hoe de purpose daaraan bijdraagt en hoe je een lerende organisatie ontwikkelt.

Wat is een lerende organisatie?

Een lerende organisatie is een organisatie die in staat is permanent te verbeteren, te vernieuwen en te ontwikkelen. Leren ontstaat met name door:

- interactie tussen individuen

- reflecteren

Vaak is er al veel kennis aanwezig in organisaties maar zijn zij niet in staat deze te mobiliseren. Je ziet dat bureaucratische organisaties veel moeite hebben met continu leren. Een bureaucratie is gericht op het voorkomen van problemen door regels en procedures en dus het voorkomen van leren. Daarnaast werken verregaande specialisaties in een organisatie, onderlinge samenwerking tegen. Dus ook leren via interactie.

Faciliteer interactie en zelforganisatie

Wil je een lerende organisatie? Zorg dan voor regelmatige interactie en zelforganiserende teams. Probeer het denken, doen en beslissen niet van elkaar te scheiden. Leg de beslissingsbevoegdheid laag in de organisatie, daar waar de informatie is. Zo kan de organisatie snel en wendbaar reageren op veranderingen. Agile werken is een goede oplossing voor organisaties die wendbaarder willen zijn. Tevens bieden raamwerken als Scrum en Kanban teams een eenvoudige structuur om continu te blijven leren.


Lerende organisatie creëren

1. Purpose

De weg naar de lerende organisatie vereist een antwoord op de identiteitsvraag. Wat moeten of mogen we? Wat is ons bestaansrecht? Wanneer het je lukt gezamenlijk een antwoord te vinden op de identiteitsvraag heb je een belangrijke bouwsteen gecreëerd voor een lerende organisatie. De motor om te leren is altijd degene voor wie je het doet, voor wie je bestaat, aan wie je een bijdrage en waarde wilt leveren.

2. Klantfeedback

De waardering en de terugkoppeling van je klant houdt het leren op gang. De interactie met de klant leidt voortdurend tot verbetering en vernieuwing.

Doe je als organisatie niets met de feedback van klanten? Dan kiezen klanten op een gegeven moment voor een andere partij.

3. Reflecteren

Uit onderzoek blijkt dat teams die reflecteren een stuk beter presteren. Als je terugkijkt op de samenwerking en het proces, zie je waar de obstakels liggen waarna je verbeteringen kunt doorvoeren. De feedback die je krijgt van reflecteren is essentieel voor het leerproces. Belangrijk is dat men zich vertrouwd genoeg voelt zich uit te spreken. Geef ruimte aan andere meningen zodat vastzittende patronen worden doorbroken. Leidinggevenden hebben een belangrijke rol in het creëren van een vertrouwde werkomgeving en betrokkenheid.

4. Groeimindset ontwikkelen

De overtuiging dat je invloed hebt op de omgeving en in staat bent om te leren wordt een groeimindset genoemd. Je leert door je in te zetten en te leren van fouten. Mensen in een fixt mindset zullen uitdagingen echter vermijden. In deze mindset heb je een statisch beeld over eigenschappen. In de fixt mindset denk je bijvoorbeeld dat hoe slim iemand is vast staat en niet ontwikkelbaar is. We hebben beide mindsets in ons, dat kan per situatie verschillen. Een individu kan wel een sterke neiging hebben naar één van de twee mindsets.


Voor een lerende organisatie hebben we echter een groeimindset nodig. Het is nodig dat je nieuwe uitdagingen aangaat en moeite wil stoppen in de dingen die onbekend zijn. Dat je feedback ziet als een kans om te leren en niet als een bedreiging.


Hoe creëer je een groeimindset?

- Geef complimenten op het proces. Bijvoorbeeld: ‘fantastisch dat je daar zo hard voor hebt gewerkt’.

- Reken een ander minder af op fouten

- Stuur op waarden

- Definieer leerdoelen

- Creëer bewustzijn door feedback en reflectie

Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Agile Scrum basistraining voor het realiseren van Agile, Scrum en Zelforganisatie in jouw team, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page