top of page

Agile management: een wendbaar team creëren

Agile gaat over flexibiliteit en de mogelijkheid van een organisatie om zich snel aan te passen aan haar veranderende omgeving. Dat vraagt om Agile management: op teamniveau, relatieniveau en organisatieniveau. Lees in deze blog hoe de praktijk van Agile laat zien hoe je die rol kunt invullen om een wendbaar team te creëren.

Managers hebben een belangrijke rol in het verbinden van de strategie met het uitvoerende werk van de (Agile) teams. Bij verandering wordt het management echter vaak onvoldoende meegenomen, waardoor managers hetzelfde blijven doen wat ze altijd al deden. Maar ook voor een manager is het van groot belang om te kunnen schakelen op verschillende niveaus voor een wendbare organisatie.

Faciliteren

Wat vraagt dit precies van de manager? Als Agile manager coach en faciliteer je de teams én verandering. In feite bent je een dienende leider en help je jouw team(s) met het toepassen van Agile in het werk door overzicht te houden en prioriteiten te stellen. Je let daarbij op hoe je team omgaat met veranderende behoeften van de klant. Verder heb je een heldere visie waarmee je kaders schept. En door het stellen van prioriteiten kunnen de teams gefocust aan het werk.

Teamniveau

Als Agile manager streef je naar een zelfstandig werkend (scrum)team. Je helpt je medewerkers bewuster te worden van hoe zij als team tot betere resultaten komen. De focus verschuift daarbij van een ‘succesvol ik’ naar een ‘succesvol team’. Door het team verantwoordelijk te maken voor het gezamenlijke resultaat ontstaat er bovendien verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Experimenteren

Het is een grote verantwoordelijkheid van de manager om de voorwaarden te creëren die de samenwerking binnen en tussen teams vergroten. Dit doet de manager door:

  •  obstakels uit de weg te ruimen die uw team belemmeren in productiviteit;

  • innovatie en creativiteit aan te moedigen;

  • uw team te motiveren en positief bekrachtigen voor het gebruik van hun kennis om op een nieuwe manier problemen op te lossen.


Kortom, als Agile manager geeft je je team de ruimte om buiten de geaande paden te gaan en te leren van experimenteren.


Relatieniveau

Op relatieniveau probeert de Agile manager de communicatie en informatie-uitwisseling zo optimaal mogelijk in te richten. Dit wordt ook wel alignment genoemd. Een team staat nooit volledig geïsoleerd in een organisatie. Sterker nog: je wilt eilandjes zo veel mogelijk voorkomen. Door middel van alignment kan je de klant optimaal bedienen. Het is dan wel nodig dat het team meer klantgericht denkt, verantwoordelijkheid neemt en multidisciplinair samenwerkt. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat agile in de cultuur van je organisatie zit.

Organisatieniveau

Omdat iedere organisatie een systeem is met een beperkte hoeveelheid middelen, is het stellen van prioriteiten noodzakelijk. Het is aan de Agile manager en directie om het overzicht te bewaren, initiatieven te verbinden en keuzes te maken. Daarbij speelt het verbinden van de strategie van de organisatie naar doelen, capaciteitsplanning en de uiteindelijke operatie een belangrijke rol. Dit gebeurt in Agile organisaties vaak in een Agile portfolio. Hoe de teams de doelen realiseren laat een manager zoveel mogelijk aan het zelforganiserende team over, zij zijn namelijk de experts.

Portfolio

Het Agile portfolio visualiseert de prioriteiten en toegevoegde waarden van deze initiatieven en geeft vorm aan een programma of organisatieonderdeel. Je kunt het zien als een levend overzicht waarmee je transparant en visueel communiceert. Als manager ben je continu in verbinding met je medewerkers en de buitenwereld om kansen en bedreigingen op te pakken. In feite is het Agile portfolio het de vertaling van de strategie naar deelproducten (projecten). Het Agile portfolio stelt een manager ook in staat om gezamenlijke ambities in kaart te brengen en deze continu opnieuw te prioriteren, wat resulteert in een wendbare strategie.

Afspraken

Als je het portfolio goed wilt laten werken, moet je heldere afspraken maken over wie er initiatieven toevoegt, wie prioriteert, hoeveel deelproducten er tegelijkertijd uitgevoerd mogen worden en hoe vaak er wordt overlegd. Dit overleg vervangt andere en is dus een stuk efficiënter. Door de transparantie zijn teams zijn voortdurend op de hoogte van de prioriteiten en kan het zich focussen op wat er op dat moment speelt.


Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Boek onze Agile Leiderschap training of een Leading SAFe training voor meer zelforganisatie en zelfsturing in jouw organisatie, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page