top of page

Beginnen met Scrum (inclusief checklist)

Wil je goed beginnen met Scrum? Dan is het handig dat je de juiste randvoorwaarden schept om Scrum tot een succes te maken. Je kunt het vaak maar een keer goed doen bij een beginnend Scrum Team.

Scrum kan worden samengevat als: één resultaat, twee lijsten, drie rollen en vier meetings. Voordat je begint met Scrum zorg je ervoor dat de opgave helder is, de rollen zijn verdeeld, de lijsten worden gebruikt en de meetings zijn ingepland. In deze blog lees je wat je moet doen als je een goede start wil maken met Scrum + gratis download.




Starten met Scrum, checklist:

1. Scrum opgave

- Het einddoel is helder

- Er is een gedragen visie

- Stakeholders zijn in kaart gebracht

- De wensen en ambitie van de stakeholders zijn opgehaald

- Bij voorkeur is er een roadmap met mijlpalen en deadlines gedefinieerd

- De Minimum Viable Product (MVP) is helder

- Er is voldoende budget om het resultaat te behalen

2. Product Owner

- De Product Owner is in staat om de wensen en ambities van de stakeholders op te halen en te vertegenwoordigen

- De Product Owner heeft bij voorkeur in samenwerking met het team en de stakeholders een Product Backlog gevisualiseerd waarop de te behalen resultaten staan geprioriteerd.

- De Product Owner heeft voldoende mandaat om prioriteiten te stellen

- De Product Owner werkt gelijkwaardig samen met de andere leden van het Scrum Team

- De Product Owner heeft voldoende tijd om vragen te beantwoorden van het Development Team gedurende de Sprint

- De Product Owner vervult niet ook de rol van Scrum Master



3. Development Team

- Het Development Team, ook wel ontwikkelteam genoemd, begrijpt het Agile gedachtegoed en de Scrum manier van werken

- Het Development Team heeft een Sprint Backlog met 'te doen', 'bezig', 'klaar' waarop de taken en de voortgang kan worden bijgehouden.

- Het Developement Team bestaat uit 3-9 personen

- Het Developement Team is in staat om 80% van het werk op te leveren

- Het Development Team is multidisciplinair en zelforganiserend

- Individuele teamleden zijn minimaal 8 uur per week (bij voorkeur dedicated) beschikbaar

- Er zitten alleen teamleden in het team die daadwerkelijk het werk verrichten

4. Scrum Master

- Er is een Scrum Master om het Scrum proces te faciliteren en het team te begeleiden

- De Scrum Master heeft voor de komende Sprints de Scrum meetings ingepland in een vast ritme

- De Scrum Master lost obstakels op van het team

- De Scrum Master vervult niet ook de rol van Product Owner

5. Technisch

- Er is een ruimte beschikbaar of een online tool, zoals Zoom of MS Teams, voor de Scrum Meetings

- Het team heeft de tools en middelen voor het visualiseren van de Product Backlog en Sprint Backlog met 'te doen', 'bezig' en 'klaar'. Optioneel kan het team nog een extra 'Sprint Backlog' of 'User Stories' kolom toevoegen voor de 'te doen' kolom. Hierin staan de geselecteerde user stories voor de komende Sprint. Andere visualisaties die Scrum Teams vaak gebruiken zijn: werkafspraken, successen, obstakels en OKR's/KPI's

6. Randvoorwaarden

- Er is een Product Owner, Development Team en Scrum Master benoemd

- De Scrum Teamleden weten wat het Agile gedachtegoed en Scrum is

- De Scrum Teamleden kennen de verantwoordelijkheden van hun rol en tonen eigenaarschap


Tip: Scrum kick-off sessie Een Scrum begint vaak met een kick-off sessie waarbij alle Stakeholders en het hele Scrum Team aanwezig zijn.

De doelen tijdens een Scrum kick-off sessie zijn:

- kennismaken en betrokkenheid creëren

- een gedragen visie ontwikkelen

- wensen en ambities ophalen bij de Stakeholders en gezamenlijk prioriteiten stellen

- een initiële Roadmap met belangrijke ijkpunten visualiseren

- de Agile en Scrum manier van werken toelichten

- afspraken maken over de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van het Scrum Team en de Stakeholders

- budget afspraken maken


Wil je een ervaren Agile en Scrum coach die jou helpt bij het opstarten van Scrum? Maak vrijblijvend kennis met een van onze ervaren Agile coaches.


Download hier gratis de checklist:

Beginnen met Scrum, checklist
.pdf
Download PDF • 176KB

Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Scrum. Boek onze Scrum basistraining of een Scrum Master training.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page