top of page

Scrum Master 
training

RECENSIE:

''De SCRUM training was inhoudelijk interessant, afwisselend qua werkvormen en bovenal met een prettige begeleider.''

David S.

In de tweedaagse Scrum Master training leer je een Scrum Team effectief begeleiden. De tweedaagse training van De Agile Imker gaat in op de theorie en principes van Scrum en Agile. Na de training kun je serieus aan de slag met Scrum en weet je hoe je de rol van Scrum Master succesvol kan invullen. Er is voldoende ruimte voor eigen casuïstiek. De theorie wordt tijdens de Scrum Master training gekoppeld aan de praktijk waardoor je direct aan de slag kan. 

Wat houdt de Scrum Master training in? 
 

De Scrum Master als dienend leider is verantwoordelijk voor het begeleiden en optimaal laten samenwerken van het Scrum Team. De Scrum Master begeleidt de Scrum meetings waarin de voortgang wordt bewaakt, geprioriteerd en wordt bijgestuurd. Ook coacht de Scrum Master het team om kort-cyclisch waardevolle deelproducten op te leveren die aansluiten bij de wensen van de klant. Deelnemers krijgen na de Scrum Master training een officieel certificaat van deelname. Ook leer je alles wat je nodig hebt voor het online behalen van een officiële Professional Scrum Master, PSM I (scrum.org) en het Agile Business Advanced (IIABC) certificering.

Resultaten na de Scrum Master training
 

 • Heb je een duidelijk beeld waarom en wanneer Scrum werkt

 • Kun je een Scrum Team begeleiden en starten in jouw organisatie

 • Heb je praktische handvatten gekregen om Scrum meetings op de juiste manier te faciliteren en in te richten

 • Ben je in staat om een team optimaal te laten samenwerken

 • Begrijp je dienend leiderschap voor het realiseren van een zelforganiserend team

 • Kun je het team en andere belanghebbenden meenemen in de nieuwe manier van denken en werken

 • Weet je hoe je Scrum kunt toepassen met meerdere teams

Inhoud Scrum Master training


Dag 1

 • Wat is Agile?

 • Wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van:

  • Scrum Product Owner

  • Scrum Master

  • Het Ontwikkelteam

 • Welke meetings heeft Scrum?

 • Welke visuele lijsten met acties horen bij Scrum?

 • Scrum praktijksimulatie

 • Hoe pas ik Scrum toe in mijn eigen team of organisatie?
   

Dag 2

 • Hoe faciliteer ik de Scrum meetings effectief?

 • Op welke manier coach ik het team om optimaal samen te werken?

 • Hoe ondersteun ik als Scrum Master andere rollen en belanghebbenden?

 • Wat zijn veelvoorkomende valkuilen en obstakels en hoe voorkom of los ik deze op als Scrum Master?

 • Hoe pas ik Scrum toe in mijn eigen organisatie?

 • Welke manieren zijn er om Scrum toe te passen met meerdere teams?

 • Wat zijn tips en trics om je officieel te laten certificeren als Scrum Master?

 

Waarom de Agile Imker?
 

De Agile Imker is gespecialiseerd in Agile en Zelforganisatie. Onze trainers hebben praktijkervaring waardoor de theorie levendig wordt gebracht met een praktische vertaling naar de eigen werkpraktijk. Na een goed gesprek en/of intake wordt de training op maat gegeven. Wij vinden het belangrijk om aan te sluiten bij waar de organisatie is.

 

Heb je vragen over de Scrum Master training?

Neem dan contact op via info@agileimker.nl of via 020 - 244 5178

Image by You X Ventures

Inclusief officiële certificering

1PSM Logo Agile.png
ASG_IIABC_certificaten-ADVANCED-process-

Eerder hielpen wij:

bottom of page