top of page

Agile Transformeren

CONTINU LEREN EN INNOVEREN VOOR EEN WENDBARE ORGANISATIE

Ik zoek een Agile training of coaching

Wil je wendbaar organiseren, klantgerichter werken, silo’s doorbreken en effectief samenwerken? 
Er is een fundamentele versnelling gaande waarbij de complexiteit en hoeveelheid werk toeneemt. Ook is er een toenemende behoefte aan autonomie en betekenisvol werk. Om in de toekomst waardevol te blijven zijn voor klanten zal je continu bewust moeten zijn van de prioriteiten, blijven leren, innoveren en bijsturen. 

 

Agile denken en werken biedt concrete raamwerken, tools en practices waarmee je direct aan de slag kunt. Wil je als organisatie duurzaam wendbaar worden? Dan is het belangrijk de Agile Mindset fundamenteel te verankeren in de cultuur van de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanpak
 

Visie en inrichting

De Agile Imker begint het Agile transformeren met een heldere visie. We bepalen de omvang en onderzoeken waar je op dit moment staat als organisatie om een goede aansluiting te vinden. Wij geloven niet in one size fits all. Indien nodig richten we multidisciplinaire, autonome teams in zodat er zo min mogelijk overlegd hoeft te worden tussen de teams. Hierdoor kunnen teams gefocust aan het werk zonder vertraging.

 

Opleiden en coachen

Tijdens de beginfase is het belangrijk de urgentie en het doel helder te communiceren. Vervolgens maken we een transformatieroadmap met de belangrijkste thema’s en stappen. We nemen leiders mee in het gedachtegoed en leiden de teams op middels het principe van voordoen, samendoen, zelf doen. De teams krijgen Agile raamwerken en tools mee om direct zelfstandig aan de slag te gaan met Agile werken. De meest gebruikte raamwerken hiervoor zijn Scrum en Kanban.

 

Bijsturen en borgen

We implementeren met korte feedbackloops. Van tevoren maken we een planning om vanaf te wijken indien nodig. We leren samen en sturen bij waar nodig. We meten de voortgang middels kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren. 

Agile Scrum Product Owner.jpg
DeAgileImker_TransformatieCanvas.jpg
bottom of page