top of page

Hoe werkt Scrum? 14 Scrum elementen uitgelegd

Scrum is een Agile raamwerk voor het realiseren van complexe projecten en te ontwikkelen producten en diensten. Hoe werkt Scrum? Scrum gaat uit van vaste meetings met een vaste duur. Deze vinden plaats op vaste momenten in eenzelfde ritme. Dit worden ook wel Sprints genoemd. De duur van een Sprint is 1-4 weken waarin het team het werk plant en omzet in resultaten. In deze blog worden alle 14 Scrum elementen uitgelegd.

Scrum is eenvoudig en bestaat uit twee lijsten, drie rollen en vijf meetings. Werkende resultaten staan centraal. De Scrum elementen worden hieronder uitgelegd.

Scrum elementen:

1. Werkende en waardevolle resultaten

Met Scrum werk je toe naar kort-cyclische resultaten. Dit kan een product, een dienst, een afgerond dossier, een document enz. zijn. Iedere Sprint lever je als team waarde op voor de klant. Dat is werk wat echt af is. Hierdoor behaal je vaak resultaat en is altijd het belangrijkste als eerste af. Met dit resultaat kun je feedback ophalen, betrokkenheid creëren en bijsturen.2. Multidisciplinair Scrum Team

De leden van het team zijn in staat om al het werk te doen, op zijn minst 80%. Dat betekent dat zij voldoende competenties moeten bezitten om het geplande werk in een Sprint om te zetten naar resultaten. Welke competenties dat zijn hangt af van het werk. Het Scrum Team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 personen. Zijn er meer personen nodig? Dan is het handig om het team te splitsen in meerdere teams die zoveel mogelijk autonoom kunnen werken.

3. Stakeholders en klanten

Het allerbelangrijkste in Scrum is waarde leveren voor klanten ofwel stakeholders. Dat betekent dat je goed moet begrijpen wat de behoefte is van de klant. Dat probeer je zoveel mogelijk in interactie met de klant te achterhalen. Wanneer de wensen van de klant wijzigen betekent dit dat je flexibel moet zijn in je prioriteiten.

4. Product backlog of Dienst backlog

De Product Backlog is een geordende lijst met gewenste resultaten. Ieder Scrum Team heeft één lijst waarin het werk staat geprioriteerd. Dat betekent dat bovenaan staat wat eerst komt. Ideeën vanuit het team of andere stakeholders komen op deze lijst te staan. Het werk wat geen prioriteit heeft, hoeft niet in detail te worden uitgewerkt. Er kan in de tussentijd namelijk nog veel veranderen.

5. Product Owner (PO)

De Product Owner is één persoon en beheert de Product Backlog. Dat betekent dat de Product Owner de wensen en ambities ophaalt bij stakeholders en beslissingen maakt over de prioriteiten. De Product Owner zorgt voor een geordende lijst waarmee het team zelfstandig aan de slag kan.

Deze persoon kun je overigens ook business owner of service owner noemen als het om diensten gaat.

6. Scrum Master (SM)

De Scrum Master laat Scrum écht werken. De Scrum Master faciliteert Scrum meetings en begeleidt het Scrum Team. Er is een coachende leider nodig die ervoor zorgt dat de Product Owner en het team weet wat er van hun wordt verwacht. De Scrum Master zorgt ervoor dat de samenwerking goed verloopt en dat het team steeds beter gaat functioneren. Deze persoon is echter geen baas van het Scrum Team.

7. Sprint Planning

Het plannen van het werk voor de komende Sprint gebeurt tijdens de Sprint Planning. Dit is de start van een Sprint. Tijdens de Sprint Planning bespreekt het team samen met de Product Owner het belangrijkste items op de Product Backlog. Het team bepaalt zelf hoeveel werk ze op zich nemen voor de komende Sprint. Samen formuleren ze een Sprint doel om focus te houden. Tijdens deze meeting maakt het team een plan met taken voor de komende Sprint. Dit visualiseert het team in de Sprint Backlog.

8. Sprint Backlog

De Sprint Backlog is een lijst met taken voor de komende Sprint. Dit geeft het team enorme focus. Deze lijst wordt tijdens de Sprint Planning gemaakt en tussentijds, indien nodig, bijgewerkt. Op het bord staan kolommen als ‘te doen’, ‘bezig’ en ‘klaar’. Soms worden er extra kolommen toegevoegd zoals ‘obstakels’, ‘successen’ en ‘werkafspraken’. Hierdoor kan het team de voortgang goed bewaken en de taken onderling verdelen.


9. Daily Scrum

Tijdens de Daily Scrum houdt het team de voortgang bij en kan het team eventueel herplannen. De Daily Scrum meeting wordt ook wel stand-up of dagstart genoemd. De voortgang is visueel te zien op het bord met taken. Het is dan ook belangrijk dat het team de Sprint Backlog altijd up to date houdt. De meeting duurt maximaal 15 minuten en vindt ieder dag plaats op hetzelfde moment.

Het team beantwoordt de volgende vragen: wat heb je af?, wat ga je doen? en welke hulp heb je nodig? Obstakels komen tijdens deze meeting aan het licht, waarna meteen actie kan worden ondernomen.

10. Definition of Done (DOD)

Kwaliteitsafspraken van het team komen terug in de Definition of Done. Dit is een checklist met onderlinge afspraken waaraan het werk moet voldoen. Werk is pas ‘af’ als het hieraan voldoet. Dit zorgt voor transparantie en écht werkende producten en diensten.

11. Sprint Review

Feedback van klanten ofwel stakeholders is de motor voor het Scrum Team. Iedere Sprint heeft een Review waarin wordt bekeken of resultaten inderdaad zo waardevol zijn of dat er aanpassingen nodig zijn. Klanten en andere stakeholder worden hiervoor uitgenodigd om de feedback te leveren. Deze feedback verwerkt de Product Owner in de Product Backlog.

12. Sprint Retrospective

Continu verbeteren staat centraal in Scrum. Je leert namelijk door te doen en hierop te reflecteren. Aan het eind van de Sprint kijkt het Scrum Team terug op de samenwerking en het proces. Wat ging er goed en wat kan er beter? Er wordt minimaal één verbeteractie geformuleerd voor de volgende Sprint.

13. Product Backlog refinement

Het is belangrijk dat de Product Backlog overzichtelijk en helder blijft met kleine behapbare brokken werk. Tijdens de refinement sessie werken de Product Owner en het team samen om werk op te knippen in haalbare brokken werk. Nieuwe informatie kan hiervoor worden verwerkt en informatie die mist, kan voor de Sprint Planning worden opgehaald. Zo ga je goed voorbereid de nieuwe Sprint in.

Tijdens deze meeting worden ook vaak schattingen gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van planning poker.

Of deze meeting nodig is, is erg afhankelijk van de context. De Product Owner neemt het voortouw in het plannen van de Product Backlog Refinement meeting.

14. Agile


Scrum is een raamwerk en dus een middel om Agile te zijn. Het draait in Agile om wendbaarheid en waarde leveren voor de klant. Kunnen omgaan met complexiteit en als de situatie erom vraagt kunnen bijsturen. Scrum helpt je om Agile te doen op een methodische wijze. Scrum biedt structuur en handvatten. Je kunt dus ook Scrum gebruiken zonder Agile te zijn of Agile zijn zonder Scrum te gebruiken.

Voor alle details zie de Scrumgids (gratis), te downloaden op www.scrumguides.org

Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Scrum. Boek onze Scrum basistraining of een Scrum Master training.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page