top of page

PI planning event, Scaled Agile framework (SAFe) in de praktijk

De PI planning is een meeting dat eens in de 8 tot 12 weken plaats vindt. PI staat voor Program Increment planning en komt uit het SAFe raamwerk. Tijdens deze meeting komen alle teams bij elkaar om een planning te maken voor het komende kwartaal. Het resultaat is een realistische planning waarin de afhankelijkheden, risico’s en obstakels transparant zijn. In deze blog lees je hoe een PI planning event verloopt inclusief het programma.PI planning event


In SAFe is het doel van de PI planning het maken van een geïntegreerde planning van de gehele Agile Release Train (ART). Dit zijn multidisciplinaire teams die gezamenlijk werken aan bepaalde waarde voor de klant.

Alle teamleden, Portfoliohouders en Business Owners zijn bij de PI planning aanwezig. De teams stemmen hun afhankelijkheden af zodat er gedurende de komende Program Increment (PI), de 8-12 weekse iteratie, zoveel mogelijk waarde geleverd wordt. Binnen deze periode werken teams in 2-wekelijkse Sprints volgens het Scrum raamwerk.PI planning programma

Dag 1

Ochtend

De Portfoliohouders, vaak management en directie, presenteren de visie en laten de prioriteiten voor het komend kwartaal zien. De teams gebruiken deze informatie als input voor hun planning. Na de presentatie van de portfolio worden de kaders voor de techniek of inhoud neergezet door de System Architect. De Release Train Engineer (RTE) presenteert vervolgens het PI planningsproces, zodat iedereen weet wat hen te doen staat.

Middag

In de middag gaan de teams in breakoutsessies aan de slag met hun eigen conceptplan.

Afhankelijkheden en obstakels worden direct met elkaar afgestemd omdat alle teams en stakeholders bij elkaar zijn. Dit is de kracht van zelforganisatie en ‘getting the whole system in the room’. Ieder uur of anderhalf uur komen de Scrum Masters en RTE bij elkaar om obstakels en afhankelijkheden met elkaar te bespreken. Aan het eind van de dag presenteren de teams hun planning en doelen. Deze evalueer je in een review waarna het management eventueel aanpassingen maakt in de prioriteiten, scope, capaciteit en mensen. Zorg voor voldoende eten want de praktijk laat zien dat dit kan uitlopen tot in de vroege avond.

Dag2 Ochtend

De aanpassingen van het management worden begin van dag 2 gepresenteerd, waarna de teams aan de slag kunnen met hun definitieve planning. De definitieve plannen en doelen evalueer je opnieuw in een review.


Middag

Na de lunch worden de risico's en obstakels in kaart gebracht die invloed kunnen hebben op de te behalen doelen. Dat gaat volgens de ROAM methode, dat staat voor Resolved, Owned, Accepted en Migrated. Aan het eind van de dag toets je het vertrouwen in de planning met behulp van de ‘five finger vote’, waarbij 1 staat voor geen vertrouwen en 5 staat voor veel vertrouwen. Ieder persoon met 2 of minder vingers in de lucht krijgt de kans op toelichting te geven op zijn of haar zorgen. Het plan wijzig je net zolang totdat er voldoende vertrouwen is. Er is voldoende vertrouwen bij 3 of meer.

Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Leading SAFe 5.0 ® training voor het realiseren van SAFE in jouw organisatie, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page