top of page

Scaled Agile meetings | de 10 SAFe meetings uitgelegd

SAFe® is inmiddels het meest gebruikte raamwerk om op grote schaal Agile te werken. Voor een goede samenwerking tussen Agile teams heeft SAFe® een aantal meetings gedefinieerd. Zo kunnen de afhankelijkheden, obstakels en voortgang goed worden gecoördineerd. In deze blog lees je over de 10 meest bekende SAFe meetings, het doel van deze meetings en hoe je deze effectief houdt.


Scaled Agile framework (SAFe®) meetings


1. PI planning event

De PI planning is een meeting dat eens in de 8 tot 12 weken plaats vindt. PI staat voor Program Increment planning en komt uit het SAFe raamwerk. Tijdens deze meeting komen alle teams bij elkaar om een planning te maken voor het komende kwartaal. Het resultaat is een realistische planning waarin de afhankelijkheden, risico’s en obstakels transparant zijn. Meer weten over het PI planning event? Lees hier onze blog.
2. Scrum meetings op teamniveau

Als basis worden er welbekende Scrum meetings gehouden (Sprint planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective). In SAFe gebruiken ze de term iteration planning, daily stand-up (DSU), iteration review en iteration retrospective. De Agile teams werken in een 2-wekelijkse cadans van plan-do-check-adjust. Deze iteraties vinden dus plaats binnen een PI iteratie van 8 tot 12 weken.


3. Scrum of Scrums (SoS)

De Scrum Masters van de Agile Teams en de Release Train Engineer (RTE) vormen samen de Scrum of Scrums. De RTE faciliteert de wekelijkse Scrum of Scrums. Deze meeting kan ook vaker plaatsvinden wanneer nodig. De SoS coördineert de afhankelijkheden tussen de teams. Daarnaast zorgt de SoS ervoor dat de voortang rondom (PI) doelen, mijlpalen en obstakels transparant zijn. De timebox van de Scrum of Scrums is 30-60 minuten. Inhoudelijke issues kunnen na de meetings worden besproken. De betrokkenen blijven dan voor het oplossen van de problemen. Dit mag zo lang duren als nodig.4. Product Owner (PO) sync

De PO sync is net als in de Scrum of Scrums een meeting waarbij de Product Owners en Product Management bij elkaar komen. Het doel van deze meetings is om de voortgang rondom PI doelen te bewaken, kansen en obstakels te bespreken en eventueel wijzigingen te maken in de scope. De meeting kan ook gebruikt worden om de eerstvolgende PI planning voor te bereiden.

Deze meetings vindt wekelijks of wanneer nodig vaker plaats. De timebox van een PO sync is 30-60 minuten.


5. System Demo

De System Demo is een Review van alle teams in de Agile Release Train. Het is een event waarin de geïntegreerde deelproducten (in de IT features genaamd) worden geëvalueerd met belangrijke Stakeholders. De System Demo vindt iedere 2-wekelijkse iteratie plaats, bij voorkeur aan het einde van de Sprint.

De Business Owner, klanten, sponsoren en andere stakeholders geven feedback op de opgeleverde deelproducten. Het doel van de System Demo is om de waarde te toetsen, de voortgang te meten en zo nodig bij te sturen.

6. Inspect and Adapt

De Inspect and Adapt meeting vindt plaats aan het eind van iedere PI iteratie. Hierbij wordt de status van het te ontwikkelen product of dienst gedemonstreerd en geëvalueerd.

De Inspect and Adapt bestaat uit 3 delen:

1. PI system Demo

2. Quantitative en Qualitative measurement

3. Retrospective en problem solving workshop


7. PI System Demo

In de PI System Demo worden alle deelproducten gepresenteerd en geëvalueerd van de gehele PI iteratie. Hierbij zijn vaak meerdere Stakeholders aanwezig zoals portfolio houders. Deze meeting is iets formeler dan de System Demo en vraagt om een goede voorbereiding. Deze meeting duurt maximaal 1 uur.8. Quantitative en Qualitative measurement

Het tweede deel van de Inspect and Adapt bestaat uit een review van de kwantitatieve en kwalitatieve metrics. Alle teams komen bij elkaar en evalueren of hun doelen zijn behaald. Bijvoorbeeld de geleverde waarde ten opzichte van de geplande waarde.

De RTE faciliteert deze meeting. De RTE bereidt zich voor op de meeting door alle informatie te verzamelen en obstakels aan het licht te brengen.


9. Retrospective

Vervolgens evalueren de teams welke belangrijke issues ze willen bespreken tijdens de Problem Solving workshop. Hier bespreek je grotere obstakels die meerdere teams raken. Deze meeting duurt niet langer dan 30 minuten.


10. Problem solving workshop

Tijdens de problem solving workshop bedenken de teams oplossingen voor systemische problemen. De gehele ART is hierbij aanwezig. Er zijn verschillende tools en methodieken beschikbaar voor de problem solving workshop. Denk bijvoorbeeld aan de root-cause analysis of een brainstorm.


Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Leading SAFe 5.0 ® training voor het realiseren van SAFE in jouw organisatie, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page