top of page

Wat zijn de Scaled Agile (SAFe) rollen?

SAFe® is hedendaags het meestgebruikte Scaled Agile raamwerk. SAFe® definieert rollen op ieder niveau om zo effectief mogelijk producten en diensten te ontwikkelen voor klanten. In deze blog lees je welke SAFe® rollen er zijn en welke verantwoordelijkheden hierbij horen. Ook krijg je tools en technieken mee om deze rol zo goed mogelijk uit te voeren.SAFe® Rollen

SAFe® definieert meerdere niveau's, afhankelijk van de ambitie en grootte van het te ontwikkelen product of dienst. Per niveau zijn er verschillende rollen gedefinieerd. Eigenlijk zie je op ieder niveau dezelfde rollen terug. Zo is er bijvoorbeeld een Scrum master aanwezig in de Agile Teams op operationeel niveau. Op niveau van de ART vind je eenzelfde rol voor meerdere teams, dit noem je een Release Train Engineer (RTE) ( ook wel een Chief Scrum Master genaamd). Op solution niveau heet dit de Solution Train Engineer (STE). Hieronder vind je een uitleg van alle rollen per niveau.


Rollen op teamniveau:


1. Agile Teams


De Agile Teams zijn multidisciplinaire teams van 5 tot 11 personen. Dit is vergelijkbaar met het zogeheten Development Team in Scrum. Als lid van het Agile Team ben je in staat om in een korte periode waarde op te leveren voor de klant. Dit doe je door het werk te definiëren, te bouwen, te testen en op te leveren. Je werkt samen met andere Agile Teams op de trein (ART) om te komen tot geïntegreerde resultaten.
2. Product Owner (PO)


Als Product Owner ben je lid van het Agile Team en verantwoordelijk voor het definiëren van Team Backlog items zoals user stories. Ook ben je als PO’er verantwoordelijk voor het prioriteren van deze Team Backlog. Je hebt een belangrijke rol in het maximaliseren van waarde en het onderhouden van relaties met stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan stakeholders als Product Management, Klanten en Business Owners. Als PO’er heb je een heldere visie op het te ontwikkelen product of dienst. Je zorgt ervoor dat de PI planning goed is voorbereid. Voor een goede voorbereiding van de planning ben je aanwezig bij de Product Management meetings en Program Backlog refinement meetings.


3. Scrum Master (SM)

Als Scrum Master ben je een dienend leider en coach voor het Agile Team. Je traint het Agile Team in Agile raamwerken en tools als Scrum, Kanban, SAFe®en XP. Ook faciliteer je ze in het volgen van het Agile proces. Daarnaast help je het team om obstakels uit de weg te ruimen en creëer je een omgeving waarin het team optimaal kan presteren. Het uiteindelijke doel van de Scrum Master is een zelforganiserend team die continu leert en verbetert.


Rollen op Agile Release Train (ART) en Solution train niveau:


4. System Architect/Engineer en Solution Architect/Engineer

Als System Architect ben je verantwoordelijk voor het definiëren van een heldere visie op het gebied van techniek en architectuur. Als Solution Architect/Engineer doe je dit op het niveau van de Solution Train. Het verschil tussen deze twee rollen zit hem in dat de Solution Architect/Engineer voor technische alignment zorgt in de gehele oplossing waar de System Architect/Engineer dat doet voor een component. In beide rollen zorg je ervoor dat de teams technisch met elkaar zijn aligned. Ook creëer je de zogeheten Continuous Delivery Pipeline, waarmee de teams in staat zijn in een continue flow werk op te leveren.


5. Product management en Solution management


Als Product Management ben je verantwoordelijk voor het definiëren en ondersteunen van het te ontwikkelen product of dienst. Je begrijpt de context, hebt een heldere visie, een roadmap en ziet welke deelproducten ofwel features ontwikkeld moeten worden om te voldoen aan de behoefte van de klant. De klant staat centraal bij iedere beslissing die je neemt. Je gebruikt tools en technieken van Design Thinking om de klant centraal te stellen en te innoveren. De verantwoordelijkheden van Product Management zijn: het behalen van business doelen, verkoop (sales, marketing, distrubitie en partners), ontwikkelen van het product en ondersteuning van de product of dienstverlening (klantervaringen, ondersteuning, wet en regelgeving, financiën, operatie en productie). Solution management doet dit op Solution niveau en coördineert dan verschillende Product Managers, ARTs en leveranciers.
6. Release Train engineer (RTE) en Solution Train engineer (STE)


Als RTE ben je net als de Scrum Master een dienend leider en coach, maar dan voor de gehele ART. De RTE faciliteert ART events, ART processen en ondersteund de teams in het opleveren van waarde. De RTE communiceert met stakeholders, escaleert obstakels, helpt risico’s te managen en streeft naar continue verbetering. De STE doet dit op Solution Train niveau. In de IT is het wenselijk dat je als RTE of STE technische kennis hebt om obstakels en afhankelijkheden tussen de teams te managen. In de non-IT lijkt dit criterium minder sterk.


7. Business Owners


Business Owners zijn een kleine groep stakeholders die de verantwoordelijkheid hebben voor governance, compliance en return on investment (ROI) van een te ontwikkelen dienst of product door een ART. Als Business Owner neem je actief deel aan de ART events. Zo help je bij het neerzetten van de missie, de planning, het reviewen van het opgeleverde werk en het oplossen van problemen. Ook schrijf je als Business Owners waarde toe aan de zogeten PI doelen en geef je goedkeuring aan het PI plan.


Rollen op portfolio niveau:


8. Epic Owner


Als Epic Owner ben je verantwoordelijk voor het coördineren van portfolio Epics. Je werkt veel samen om de Epic, de MVP, de Lean business case en de Weighted Shortest Job First (WSJF) te definiëren. De WSJF is een waarde inschattingsformule, bestaande uit: klantwaarde + tijd kritisch (urgentie) + Risico vermindering en/of mogelijkheden vergroten, bij elkaar opgeteld/ gedeeld door de omvang. Deze tools en technieken helpen om de Epics op portfolio niveau te prioriteren.

Wanneer de Epics is goedgekeurd faciliteer je als Epic Owners de implementatie hiervan. Samen met de stakeholders van de ART en de Solution train definieer je de kenmerken (features/deelproducten) en mogelijkheden van de Epic. Je houdt de onderliggende business hypotheses goed in de gaten en stuurt bij wanneer nodig. Dit zie je terug in de Lean Start-up methode die ook hier van toepassing is. De Epics worden opgeknipt naar Features (deelproducten) en Enablers waar meerdere ART’s aan werken. Het is belangrijk dat je als Epic Owner het overzicht hierin bewaakt.


9. Enterprise Architect


Als Enterprise Architect zorg je voor een strategie en roadmap op het gebied van technologie en architectuur. Dit doe je door Enabler Epics te definiëren. Je voorkomt sub-optimalisatie, creëert een wendbaar systeem die toekomstgericht is. Zo maak je een keuze voor bepaalde systemen die een kader vormen voor de Agile Teams. Je werkt nauw samen met de Solution en system architecten om de product strategieën te alignen met de business doelen en technische doelen.

Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Leading SAFe 5.0 ® training voor het realiseren van SAFE in jouw organisatie, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page