top of page

SAFe raamwerk uitgelegd | de 3 lagen en niveaus

Steeds meer organisaties zoeken naar een manier om Agile te werken met meerdere teams of in de gehele organisatie. Het Scaled Agile framework biedt een goede balans tussen wendbaarheid en stabiliteit. In deze blog lees je over de 3 lagen en niveaus van SAFe®.


De 3 lagen van SAFe®


1. Essential SAFe

In essential SAFe werk je met Agile Teams. Deze Agile Teams werken vaak met Scrum of Kanban, in een 2-wekelijkse kadans van oplevering en reflectie. De teams zijn end-to-end verantwoordelijk, over de gehele waardestroom. Dit zijn dan ook multidisciplinaire teams die gezamenlijk een Agile Release Train vormen (ART). Hierdoor kunnen de teams zich volledig focussen op het opleveren van waarde voor de klant met zo min mogelijk afhankelijkheden. De afhankelijkheden die er zijn worden tijdens een PI planning event zoveel mogelijk voorkomen en gecoördineerd.
2. Large solution (optioneel)

Deze laag is alleen relevant wanneer je met meerdere ART’s werkt aan een dienst of product en integratieproblemen ondervindt. Vaak werk je dan met meer dan 150 personen aan één oplossing. Er worden dan extra rollen toegevoegd op 'Solution' niveau. Denk aan de Solution Architect, Solution management en Solution Train Engineer (STE). Ook worden er Solution Demo's gehouden en is er een Solution Backlog.
3. Portfolio (optioneel)

Op dit niveau gebruiken leiders een portfolio om keuzes te maken over de prioriteiten van de Epics en budgetten op organisatie niveau. Een Epic is een containerbegrip voor oplossingen. Portfolio Epics hebben vaak betrekking op meerdere waardestromen en deelproducten. De ART’s krijgen budgetten toegekend. Er worden dus geen budgetten meer toegekend aan zogenoemde projecten. Dit vraagt om een andere manier van denken en werken. Met behulp van het portfolio stuur je wendbaar op strategie, budget en capaciteit.


Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Leading SAFe 5.0 ® training voor het realiseren van SAFE in jouw organisatie, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page