top of page

Leidinggeven op afstand | geef autonomie

Leidinggeven op afstand vraagt om andere skills. Als leidinggevende wil je in staat zijn snel bij te kunnen sturen wanneer nodig, zicht hebben op resultaten en de relatie met medewerkers behouden. In deze blog lees je hoe je leidinggeeft op afstand door: het geven van autonomie, stellen van doelen, persoonlijke aandacht en het faciliteren van teams in online samenwerken.


Geen micro-management maar autonomie

Juist in deze tijd hebben leidinggevenden het idee minder grip te hebben op het werk. Zeker wanneer het slecht gaat met een organisatie kan dit een automatische reflex zijn. Een grote valkuil is dat je medewerkers gaat controleren en taken gaat toewijzen. Dit heeft een negatief effect op de motivatie en creativiteit van het team. Het uiteindelijke resultaat is verlamming, waarbij medewerkers geen initiatief meer nemen. Dit is niet duurzaam. Organisaties die de besluitvorming laag in de organisatie hebben liggen, zijn in staat wendbaar en snel aan te sluiten bij de wensen van de (interne) klant.


Voorbeeld

Stel duidelijke doelen en kaders en geef teams de ruimte om zelf te komen met creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld: we zien dat er een terugloop is in de verkoop van X dienst. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we klanten toch kunnen helpen? Of, we hebben een planningsprobleem nu teamleden thuis zitten met kinderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we klanten continuïteit blijven bieden?
Duidelijke doelen

Om medewerkers gemotiveerd te houden deel je je visie op de ontwikkelingen in de omgeving en wat dat betekent voor de prioriteiten voor de organisatie en het team. Stuur op resultaat en laat het team bepalen hoe ze het resultaat gaan behalen. Het stellen van concrete doelen, bij voorkeur in samenwerking met het team, geeft richting en focus. Daarnaast verbinden gezamenlijke doelen het team met elkaar. Dat is tijdens het werken op afstand extra belangrijk. Wees transparant door managementinformatie te ontsluiten en prioriteiten zichtbaar te maken. Hierdoor kan het team beter (bij)sturen.


Persoonlijke aandacht

Medewerkers gaan allen anders om met het werken op afstand en verkeren allemaal in een andere situatie. Check regelmatig in met medewerkers: wat hebben ze nodig om online te werken?, welke obstakels ervaren ze?, wat kan er beter in de samenwerking en het proces?, hoe voelen ze zich? Neem een coachende houding aan en helpt medewerkers omgaan met de uitdagingen die ze tegenkomen.
Faciliteer online samenwerken

Om de teams zo goed mogelijk samen te laten werken is interactie essentieel. Maak afspraken met de teams over hoe je online contact onderhoudt en samenwerkt. Doe dit bij voorkeur zo frequent mogelijk, bijvoorbeeld 1 of 2 keer per dag, in een vast ritme. Voor het faciliteren van interactie kun je gebruik maken van online communicatie tools als: Microsoft Team, Zoom en Slack. Zorg dat iedereen de juiste materialen, techniek en tools beschikbaar heeft om hiermee te werken.

Maar ook afspraken over het doel van iedere meeting. Timebox alle meetings bijvoorbeeld maximaal 15 minuten, en zorg dat iemand de meetings faciliteert. Het faciliteren hoef je als leidinggevende niet zelf te doen. Maak ook afspraken over de spelregels tijdens de online meetings en hoe je als team besluiten neemt. Nogmaals, bepaal als leidinggevende niet zélf alle spelregels maar faciliteer het team om tot heldere afspraken te komen.Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Agile Leiderschap training voor het realiseren van Zelforganisatie in jouw team, ook op afstand.

Meer lezen?

Lees ook onze blog over:
Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page