top of page

Agile Mindset en Innovatie op afstand

De corona crisis heeft ons laten zien dat we als organisatie in staat moeten zijn om snel in te kunnen spelen op veranderingen. Wil je een weerbare en wendbare organisatie? Dan zul je ruimte moeten maken voor innovatie. Dit vraagt om een Agile Mindset. In deze blog lees je hoe je innovatie realiseert.

Creativiteit en innovatie

Ideeën voor oplossingen ontstaan door interactie tussen mensen, ‘’It takes two to tango’’. Je ziet dat zelforganiserende teams beter in staat zijn om te komen tot creatieve oplossingen voor problemen. Hierdoor kunnen ze sneller reageren op veranderingen in de omgeving. Co-creatie is dus cruciaal voor het succes van je organisatie. Hoe doe je dat online? Zorg voor voldoende interactie tussen teamleden. Organiseer korte meetings (dagstarts) van max. 15 minuten waarin je de voortgang en obstakels bespreekt. Teamleden kunnen elkaar dan direct hulp aanbieden of de hulpvraag stellen.

Werkvormen

Zorg voor werkvormen tijdens de online meetings waarin je door middel van interactie tot creatieve oplossingen komt. Dit houdt ook de energie hoog.

Er zijn verschillende online tools die creatieve werkvormen faciliteren, bijvoorbeeld: Mural, miro en een gedeelde powerpoint.


Voorbeeld werkvorm:

Organiseer een online evalutie na een online meeting. In Scrum ook wel een Retrospective genoemd. Hiervoor kun je de gratis tool Miro gebruiken of een gedeelde powerpoint. Vraag iedereen om reacties op te schrijven onder behouden en onder verbeteren. Wat fijn is aan aan deze werkvorm, is dat iedereen gehoord wordt. Online overleggen kan voor mensen een extra drempel zijn om zich uit te spreken. Gebruik dus werkenvormen zoals Together Alone waarin je eerst zelf nadenkt en dan pas deelt met de groep.Experimenteren

Wat kunnen we leren van de Corona crisis? We zien allerlei nieuwe initiatieven en een regering die relatief wendbaar reageert. Waarom gaat dat nu zo gemakkelijk? De kramp waarin veel organisaties zich bevinden heeft te maken met het volgende: alles moet vooraf bekend zijn, inclusief de opbrengst en de risico’s. Bij innovatieve ideeën of grote veranderingen, kan niemand vooraf alle vragen afdoende beantwoorden. Het werken op afstand vraagt om lef en vertrouwen waarbij je niet altijd vooraf alle antwoorden hebt. Richt je op de gewenste situatie en leer gaandeweg wat het probleem is en wat de oplossing is. Dit doe je door kort-cyclisch te werken.


Agile raamwerken en methodieken

Gebruik Agile raamwerken om structuur te bieden aan innovatie. Hierdoor weet je zeker dat je niet teveel tijd besteed aan ideeën die niets opleveren. Hierdoor weet je ook zeker dat er snel geleerd en bijgestuurd kan worden. Veel gebruikte raamwerken voor innovatie zijn: Design Thinking, Design Sprint, Lean Start-up en Scrum.

Door het gebruik van online tools als Miro of Mural zijn deze methodieken en raamwerken online toe te passen. Een extra bijvangst: doordat je kort-cyclisch leert en resultaten behaalt neemt de energie en motivatie toe.

Samenwerken op afstand

Momenteel worden teams geconfronteerd met veel uitdagingen die in zeer korte tijd moeten worden aangepakt. We zien bij veel teams een stijle leercurve in het proces om werken op afstand eigen te maken. Hoewel teams zich beperkt kunnen voelen, beschouw het als een kans om de nieuwe manieren van samenwerken (op afstand) te ontwikkelen. Naarmate het samenwerken moeilijker wordt, worden teamleden 'gedwongen' om creatief te denken en zich aan te passen. Leiders spelen een cruciale rol bij het faciliteren hiervan. Leren om te innoveren en experimenten is ook nuttig wanneer je weer face-to-face werkt.


Bij DE AGILE IMKER zijn we gespecialiseerd in het realiseren van Agile en Zelforganisatie. Volg onze (online) Scrum Basistraining voor het realiseren van Zelforganisatie in jouw team, ook op afstand.


Meer lezen?

Lees ook onze blog over:Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page